Category: רשות העתיקות

ארכיאולוגיה – אספנים

כשאנחנו חושבים על ארכיאולוגיה, אז אנחנו נוטים לחשוב על אתרים בעלי משמעות היסטורית רחבה, אנחנו נוטים לחשוב על חפירות שמבצעים אנשי מקצוע בתחום, הכל במטרה לחשוף אתרים מתקופות שונות בהיסטוריה, במטרה ללמוד ולהבין כיצד...

רשות העתיקות

תתארו לעצמכם את הסיטואציה הבאה. ארכיאולוגים מקומיים או זרים מחליטים לבצע חפירות במקום מסוים בישראל.  הם מתחילים לבצע את העבודה, במהלך החפירות מתגלה שהם הרסו את השטח בו הם ביצעו את החפירות, על הדרך...